Piyasa Gözetimi ve Denetimi

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza, tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi görevi verilmiştir.

Böylece; Bakanlığımız hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliklerini koruma görevini üstlenmiş bulunmaktadır

Bu bağlamda Piyasa Gözetimi Denetimi ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi faaliyetidir.

Aşağıda, Bakanlığımız tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda güvensiz bulunan ürünlere ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

İthalatçı/Üretici tarafından güvensizliği tespit edilen ve gönüllü çağırılan ürünler

2011 yılında yapılan Piyasa Gözetimi sonucunda güvensiz bulunan ürünler

2012 yılında yapılan Piyasa Gözetimi sonucunda güvensiz bulunan ürünler