ÇANKIRI TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Mesajı

Değişen ve gelişen dünyamıza ayak uydurabilmek ve muasır medeniyetler seviyesine elbirliği ile ulaşabilmek adına Devletimizin tüm organları aracılığıyla yapılan temel insan hakları ve uluslararası hukuka uygun çalışma ve düzenlemelerle vatandaşlarımızın bilinçli ve mağdur olmayan/edilmeyen tüketici olmaları amaçlanmaktadır.

Ülkemizde giderek artan tüketim ekonomisinde belirli bir standart ve kaliteye ulaşmak için bu alanla ilgili mevzuat sürekli güncellenmekte, tüketicilerin haklarını koruyucu önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak 1982 anayasasının 172.maddesinde yer bulan tüketicinin korunması hususunda 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çıkarılmıştır.
Gelişen ekonomik ve sosyal şartların gereklerine ayak uydurabilmek ve tüketicilerin kaliteli hizmet ve ürün almasını sağlamak amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızca 2013 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanun kapsamında tüketicinin korunması alanı genişletilmiş, tüketici ve sağlayıcı ilişkisine yönelik tüketicinin korunması lehinde adımlar atılmıştır.
Tüketici mevzuatında yapılan yeniliklerin yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızca tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik görsel ve yazılı paylaşımlar yapılarak tüketici bilincinin oluşması sağlanmakta, tüketicilerin hukuki haklarını öğrenmesi kolaylaştırılmakta ve Tüketici İl Hakem Heyeti Başkanlıklarınca Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüm illerimizde tüketicilere hizmet verilmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığımıza 1234 şikâyet başvurusu yapılmıştır. Bunların 1008 adeti karara bağlanmış, kararların da 733 adeti tüketici lehine sonuçlandırılmıştır. Şikâyetler konularına göre incelendiğinde 1.sırada “Ayıplı mal ve hizmet”e dair şikâyetler yer alırken 2.sırada “Banka kredilerinden alınan dosya masrafı, komisyon ile kredi kartlarından alınan üyelik ücreti” yer almıştır.

Tüketicinin korunmasına yönelik kurallar, sadece tüketicileri değil aynı zamanda belirli standartlarda mal ve hizmet üretimi sağladığı için ülke ekonomisini de korumaktadır. Bu konuda tedbir ve teşvikler yalnız günümüzde değil, tarihimiz boyunca “Ahi” ve “Lonca” teşkilatları aracılığıyla müşahhas bir şekilde sağlanmakta idi. Bu sebeple köklü bir geçmişe sahip necip milletimiz tarafından bu somut kurumlardan alınan güç ve inançla hem ülkemiz içerisinde hem de bölgesel ve günümüz küresel dünyasında kaliteli mal ve hizmet üretimi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda tüketicilerimizin mağdur olmaması ve oluşan mağduriyetlerin ivedilikle giderilmesi adına tarihten de gelen bu değerlerimiz ışığında bugün Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın idare ve denetiminde tüketicilerimize kaliteli, ucuz ve sağlıklı mal ve hizmetlerin sunulması sağlanmaktadır.

Değişen ve gelişen dünyamıza ayak uydurabilmek ve muasır medeniyetler seviyesine elbirliği ile ulaşabilmek adına Devletimizin tüm organları aracılığıyla yapılan temel insan hakları ve uluslararası hukuka uygun çalışma ve düzenlemelerle vatandaşlarımızın bilinçli ve mağdur olmayan/edilmeyen tüketici olmaları amaçlanmaktadır. Tüketimini bilinçli yapan ve ticaretini dürüstlük ve kalite ekseninde ifa eden milletimizin sorunlarını karşılıklı anlayış ile çözüme kavuşturması nihai hedeflerimizdendir. Bu çerçevede Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığımızın almış olduğu kararlara binaen çeşitli kurum ve kuruluşlarca tüketicilerimizin mağduriyetleri işleme gerek kalmaksızın giderilmektedir. İşte böyle bir sulh anlayışı ve işbirliği içerisinde hareket ederek ekonomik, sosyal ve sair tüm alanlarda kalkınmamızı ülke olarak gerçekleştirebileceğimize içtenlikle inanmaktayız.

80 milyona yakın nüfusu ile büyük bir beşeri varlığa sahip ülkemizde piyasaların sorunsuz çalışması ve tüketimin bilinçli gerçekleştirilmesi için tüketicinin korunması hususunu çok önemsediğimizi vurgulamak istiyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Gününü kutlarken, tüketici bilinci oluşturmak ve tüketici sorunlarını gidermek adına Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı olarak aziz milletimize hizmet etmekten büyük bir mutluluk ve şeref duyduğumuzu belirtmek isteriz.


Mehmet Ali YARANBAŞI
Ticaret İl Müdürü V.
Tüketici İl Hakem Heyeti Başkanı