ÇANKIRI TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çankırı Ticaret İl Müdürü Sayın Şükrü Karaaslan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Mesajı Yayımladı

 


15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
 
           Tüketicinin korunması ilk olarak; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla 1995 yılında 08.09.1995 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle koruma altına alınmaya başlanmıştır. 2003 yılında bu Kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak uygulamada yaşanan bazı sorunlar nedeniyle, Tüketici Kanununda da yeniden düzenleme gerektiği anlaşılınca bu doğrultuda yeni bir tüketici kanunu hazırlanmıştır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013’te Resmi Gazete ’de yayınlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
         15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle haklarımızı ertelemeden aranması gerektiğini düşünmekteyiz. Haklarımızın farkında olursak güvenle alışveriş yaparız, mağdur olmadan bilgi sahibi olunuz, araştırınız inceleyiniz, alışveriş yapmadan önce iki kere dört kere düşününüz, aldanmayız, zaman geçirmeden yasadaki haklarınızı kullanınız, daha fazla bilgi edinmek için belirtilen iletişim adreslerimize gelerek bilgi edininiz.                     
          6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmeliklerde tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken önemli konuları özet halinde vermek gerekirse;
          Ayıplı Mal Durumunda Kullanabileceğiniz Seçimlik Haklarınızı Biliyor Musunuz? 
          Satın aldığınız mal/hizmet;
          Tatmin edici bir kalitede, • Kullanım amacına uygun,• Satıcı tarafından bildirilen özelliklere,• Sahip olmalıdır. Yukarıda belirtilen özelliklerden en az birini taşımıyorsa; AYIPLIDIR.
            Bu durumda size sunulan 4 seçimlik haktan birini kullanabilirsiniz.
• Sözleşmeden dönerek paranızın iadesini,• Satış bedelinden ayıp oranında indirim,• Ücretsiz onarılmasını,• Malın ayıpsız olan bir yenisiyle değişimini/ hizmetin yeniden görülmesini isteyebilirsiniz.
            Ayıplı Çıkan Malınızla ilgili Satıcı İle Sorun mu yaşıyorsunuz?
• Malınızın değeri 2.320 TL’nin altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetine,   *Malınızın değeri 3.480 TL ‘ye kadar olan iller İl Tüketici Hakem Heyetine,• İl Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz. Nerede ikamet ediyorsanız veya alışveriş yaptığınız satıcının bulunduğu yerlerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilir. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin verdiği kararların bağlayıcı olduğunu unutmayınız!
           Eğer satın aldığınız mal veya hizmetin değeri 3.480 TL’nin üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvurmalısınız. Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalar ise harçtan muaftır. Tüketici Kanununda yer alan düzenlemelere aykırı hareket eden firmalarla ilgili şikâyetlerinizi, İllerde Ticaret İl Müdürlüklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne yapabilirsiniz.
        Alışveriş yapmadan önce iki kere düşünün;
         Alışverişinizin ekonomik ve ihtiyaca yönelik olduğundan emin olun! • Fiş, fatura veya sözleşmenizin bir örneğini mutlaka alın ve saklayın! • Sözleşmeleri mutlaka dikkatlice okuduktan sonra imzalayın! • Satın alma işlemlerinde ek maliyetleri ve satış sonrası hizmetleri net olarak öğrenin! • Satın alınan mal veya hizmetin gerekli yasal izinlere sahip olmasına dikkat edin! • Reklam ve ilanlara aldanmayın! Hediye, çekiliş kuponu vb. vaatlere kanmayın!
           Sipariş Edilmeyen Mal ve Hizmetler:
          • Sipariş etmediğiniz bir malın gönderilmesi ya da bir hizmetin sunulması Durumunda, gönderilen ya da sunulan mal ve hizmete ilişkin herhangi bir sorumluluğunuz bulunmamaktadır. • Sizin sipariş etmediğiniz ama size gönderilen malı geri göndermek ya da muhafaza etmek gibi bir sorumluluğunuz bulunmamaktadır.
            Fiyat Etiketine Dikkat Ediniz!
            Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması halinde lehinize olan fiyatın uygulanması gerektiğini unutmayın!
• İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatının,
İndirimden önceki fiyatının ve indirim oranının etiketlerinde gösterildiğinden
Emin olun! • Fiyat etiketiyle ilgili şikâyetlerinizi bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerine, Belediyelere ve ilgili odalara yapabilirsiniz.
            Reklamlara İlişkin Bilinmesi Gerekenler
             • Bankalara ödenen dosya masrafı ve diğer masrafların ‘Yeni Tüketici Yasasına Göre geri alınacağı’ ve Başvuru için son gün olduğu şeklinde cep telefonlarına Mesaj göndererek belirli bir ücret talep edenlere itibar etmeyiniz! • Gıda takviyesi ve kozmetik ürünlerin çeşitli hastalıklara iyi geldiği veya bu Hastalıkları tedavi edeceği yönünde yapılan reklamlara itibar etmeyiniz! • Abartılı iddialarla kalıcı etki göstereceğini vaat eden kozmetik ürün Tanıtımlarına inanmayınız! • ‘Hediye kazandınız’ veya ‘Alışverişinizden kazandığınız puanlar birikti’ Şeklinde mesajlar ile tanıtım yaparak kredi kartı numaranızı veya diğer kişisel bilgilerinizi talep edenlere bu bilgilerinizi kesinlikle vermeyiniz. • Reklamlarda ana vaadin istisnası niteliğindeki bilgiler ile diğer bilgileri içeren alt yazı ve dipnotların okunabilir bir şekilde ve hızda verilmesi gerektiğini unutmayınız!
          • Fiyat indirimlerinin yer aldığı reklamlarda, indirimin başladığı ve bittiği Tarihi ile sınırlı stok varsa stok miktarının yazılması gerektiğini, • Televizyonlarda veya radyolarda yer alan doğrudan satış ve tele-alışveriş Reklamlarında İlk kez, son, sadece, tek bir sefer, sınırlı satış, hepsi satılmak Üzere, satıldı satılacak” gibi ifadelerle mal veya hizmeti satın almaya teşvik Edecek şekilde tanıtım yapılamayacağını biliniz!  • Reklamların doğru, dürüst, genel ahlak kurallarına uygun, haksız rekabet yaratmayan, ayrımcılık içermeyen, hastaları, yaşlıları ve çocukları istismar etmeyen, kişilik haklarını zedelemeyen nitelikte olması gerektiğini unutmayınız!
            Reklamlara ilişkin şikâyetlerinizi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu Başkanlığı’na bildirebilirsiniz!
            Tanıtma ve Kullanma kılavuzları: 
            • Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması halinde Yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olmasına dikkat ediniz.  • Kullanım Kılavuzu olmaksızın mal satan firmalarla ilgili şikâyetlerinizi Bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirsiniz.
 
            Tüketici sözleşmelerinde temel ilkeler: 
              • Yazılı olarak düzenlenen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto Büyüklüğünde olmalı ve bunların bir nüshası size verilmelidir. • Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde aleyhinize değiştirilemez. • Sizden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, yazılı şekilde verilmesi zorunludur. • Satıcı veya sağlayıcının tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu ve sizin aleyhinize dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır ve bu şartlar kesin olarak geçersizdir.
 
            Garanti Süresi: 
             • Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere en az iki yıldır. • Seçimlik haklardan “Tamir” hakkını kullandıysanız; o malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, o tamiri için gereken azami sürenin aşılması, o tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde diğer seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz.
 
                Devre Tatil ve Devre Mülk Sözlenmelerinde Tüketici Hakları:
                Sözleme imzalamadan en az bir gün önce size verilmesi zorunlu olan ön Bilgi Sahibi Olun Bilgilendirme formunu dikkatlice okuyunuz! •İmzaladığınız sözleşmelerden gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden 14 gün içinde cayma hakkınız olduğunu unutmayınız! • Sözleşme tarihini mutlaka kendi el yazınızla atınız ve sözleşmenin bir örneğini alınız! • Satış elemanlarının, geriye yönelik tarih atma tekliflerini kabul etmeyiniz, Ederseniz 14 günlük cayma hakkınızı kaybedeceğinizi unutmayınız.
               Paket Tur Sözleşmeleri:
• Sözleşme imzalamadan önce size verilmesi zorunlu olan ön bilgilendirme Amaçlı broşürü dikkatlice okuyunuz!  Boşa harcanan zaman için tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 Paket tura katılmanızın mümkün olmadığı durumda turun başlamasından en az 7 gün önce paket turu üçüncü bir kişiye devredebilirsiniz. • Paket tur sözleşmesini feshetme hakkınızın olduğunu unutmayınız! • Ön Ödemeli (Maketten) Konut, Devre tatil ve Devre mülk satış sözleşmelerindeki tüketici hakları;  
               Aldığınız taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınıp alınmadığına Dikkat edin! • Ön ödemeli konut ve devre mülk satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. • Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi Bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkınız olduğunu unutmayınız!
 • 14 günlük cayma süresinin bitiminden teslim tarihine kadar geçecek sürede herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkınız bulunmaktadır.
           Ön ödemeli konut, devre mülk veya devre tatil satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemez. • Satıcının, ön ödemeli satışa başlamadan önce bina tamamlama sigortası yaptırması veya diğer teminat ve şartlardan (banka teminat mektubu, hak ediş sistemi, bağlı kredi veya Bakanlık tarafından uygun görülecek başka bir yöntem) en az birini sağlaması zorunludur.
 
            Hakkınızı Aramak İçin: İletişim Bilgilerimiz:
          “Alo 175 Tüketici” Bilgilendirme hattına, www.gtb.gov.tr- www.tuketici.gov.tr- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA/+90 312 449 10 00//Çankırı Ticaret İl Müdürlüğü-İl Tüketici Hakem Heyetimi adresimiz. Ticaret ve Sanayi Odası İş Merkezinin 3. Katında (üst kat) Mail. cankiri.tim@gtb.gov.tr ///telefon. 2122250//fakx-2122350 hizmet verilmektedir. İlçelerimizde Kaymakamlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurabilirsiniz.
 
             Adreslerimize geliniz !!!,  göz atınız !!!. Arayınız lütfen !!!
 
             15 Mart Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmeliklerine göre,  kamuoyunun tüketici haklarıyla İlgili olarak faydalı olacağını düşündüğümüz özet bilgilendirme umarız yararlı olacaktır. Hayırlı alış veriş dileklerimizle, 15 MART Dünya Tüketiciler Gününüz ü kutluyor saygılar sunuyoruz.
 

İl Müdürlüğümüzün Personelleri, 

El İlanları Dağıtarak Tüketici Hakları

Konusunda İlimizde Bilgilendirme Yaptı

 
 

Dünya Tüketiciler Günü Kutlama Mesajları İlimizin

Yerel Basınında da Yer Aldı