ÇANKIRI TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

KUZEY ANADOLU AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın hazırlamış olduğu TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda başlattığı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (İKAP2) ve Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (BAP2) kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 03.03.2015 tarihi itibariyle proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.
 

“Değişim sürüyor, SİZ de katılın” sloganı ile potansiyel başvuru sahiplerini proje hazırlamaya çağıran Ajansımız, 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında faaliyet bölgesi illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulanacak projelere toplam 20 Milyon 500 Bin TL büyüklüğünde hibe desteği sağlayacaktır.

12 Milyon TL bütçeli İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (İKAP2) kapsamında TR82 Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, üretim/hizmet kapasitesinin arttırılması ve kalite standardının yükseltilmesi, tasarım, yenilikçilik, markalaşma, pazarlama, Ar-Ge, ürün ve pazar çeşitlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin arttırılması konularında 75.000 TL ile 500.000 TL arasında azami %50’ye varan oranda hibe desteği verilecektir.

8 Milyon 500 Bin TL bütçeli Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (BAP2) kapsamında kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, OSB’ler ile birliklerin Bölgede yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik altyapı projelerine 90.000 TL ile 1.200.000 TL arasında azami %75’e varan oranlarda hibe desteği verilecektir.
 

Ajansımıza proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 29 Mayıs 2015, Cuma, Saat 23:59’a kadar tamamlamaları ve matbu proje belgelerini ise en geç 05 Haziran 2015, Cuma, Saat 18:00’a kadar Ajansımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.