Sayın Valimiz Vahdettin ÖZCAN’ın 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü Kutlama Mesajı

 


Tüketici hukuku, ekonomik olarak güçlü üreticiler karşısında zayıf kalan tüketicinin korunması ihtiyacından doğmuştur. Ülkemizde tüketicinin korunmasına yönelik hukuki düzenleme 1982 Anayasasının 172’nci maddesinde yer almıştır. Buna göre de;  kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin konularda devletimize görev ve sorumluluklar yüklemiştir.
 
Tüketicinin korunması hususu mevzuatımıza ilk olarak; 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiş ve 2003 yılında bu Kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak uygulamada yaşanan bazı sorunlar nedeniyle, Tüketici Kanununda da yeniden revize ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu doğrultuda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yeni bir tüketici kanunu hazırlanmıştır.     

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013’te Resmi Gazete’de yayınlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun çalışmasını takip eden süreçte, kanunun tamamlayıcısı ve tüketicinin korunması alanındaki ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle tüketicilerimizin giderek daha yüksek standartlarda koruma altına alınması sağlanmıştır.
 
Kanunla yapılan düzenlemelerle tüketici hakları konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Gerek tüketici bilincinin, gerekse tüketiciye saygılı alışveriş kültürünün zaman içinde daha da iyi noktalara geleceği şüphesizdir. Önemli olan kanunla verilen hakların tüketicilerin farkında olmaları ve kullanmalarıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve il teşkilatlarınca, bu kanun ve ilgili yönetmeliklerle ilgili olarak bilgilenme ve bilinçlendirme çalışmaları üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Yeniden düzenlenerek uygulamaya giren 6502 sayılı kanundan sonra tüketicinin her alanda haklarını nerede ve nasıl arayacakları konularında, bilgilendiği ve bilinçlendiği gözlenmektedir.
 
Bilinçli tüketim; sınırlı kaynakları ölçülü kullanmanın teminatıdır. Tüketici Olarak Haklarınızı Biliyor Musunuz?Sloganlarına göre de, Tüketicilerimizin; kanunla verilen bu gücün farkında olan, haklarını bilen, koruyan ve savunan bilinçli tüketicilere dönüşmeleri arzu edilmektedir. 
 
Tüketici kanununda verilen hakların farkında olun, bilinçli ve güvenle alışveriş yapınız. Bu vesileyle Çankırılıların 15 Mart dünya Tüketiciler Gününü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.