ÇANKIRI TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
 
28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Tüketici Hakem Heyetlerinde görev yapmak üzere 500 adet raportör kadrosu ihdas edilmiş olup, Kanun’un 72 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede;

Raportör kadrosuna atanabilmek için üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun olunması gerektiği açıkça belirlenmiştir:

Tüketicinin hak arama yollarını kolaylaştırmak ve tüketici uyuşmazlıklarının daha hızlı ve daha etkin bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak üzere oluşturulan Tüketici Hakem Heyetlerinde, üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet, bankacılık ve sigortacılık programları, adalet ön lisans programı ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumları ile en az iki yıllık yüksekokulların Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olan kişilerin raportör kadrosuna atanmasının önü açılmıştır.

İhtiyaç duyulması halinde raportör olarak görevlendirilmeye ilişkin düzenleme yapılmıştır:

Tüketici şikayetlerinin yoğunlaştığı ve raportör sayısının yeterli olmadığı durumlarda illerde il müdürü tarafından il müdürlüğü personeli arasından, ilçelerde ise kaymakam tarafından ilçede görevli devlet memurları arasından yeterli sayıda raportör görevlendirilebilecektir.

Raportörlerin görev, yetki ve sorumlukları tek tek sayılarak yanlış anlaşılmaya izin vermeyecek şekilde açıkça düzenlenmiştir:

Tüketici uyuşmazlıklarının etkin ve hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak üzere tüketici hakem heyetlerinin vazgeçilmez bir öğesi olan raportörlerin görevleri belirlenmiş ve mevcut durumda karşılaşılan bir takım görev ve yetki karmaşaları giderilmiştir.

Bu yıl sonuna kadar şikayetlerin yoğun olduğu il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilmek üzere belirli sayıda raportör alımı yapılacaktır.