ÇANKIRI TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Valimiz Sayın Vahdettin ÖZCAN: "21 ARALIK DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ MESAJI YAYIMLADI"


      Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçların müşterek karşılanan, demokratik olarak kontrol edilen, gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilat olan kooperatifçilik; ilk olarak 21 Aralık 1844 yılında İngiltere'de kurulmuştur. Kişilerin, dolayısıyla ülkenin kalkınmasında büyük payı olan kooperatifçiliği tanıtmak, yararlarını anlatmak, bireyleri kooperatifçiliğe teşvik etmek amacı ile 21 Aralık günü "Dünya Kooperatifçilik Günü" olarak kabul edilmiştir.
      Bizde ilk kooperatif, 1863 yılında "Memleket Sandığı" adı ile kurulmuş, Cumhuriyet döneminde 30 Haziran 1936 yılında başlatılmıştır. 1961 Anayasasında ve daha sonra; 1982 Anayasamızın 171. maddesinde “Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” şeklinde ifadesini bulan kooperatifçiliğin geliştirilmesi ilkesine dayanmaktadır.
      Kooperatiflerin ekonomik kalkınmaya ve gelirin daha adil paylaşımına olan katkılarını, ekonomik gelişme ve ilerleme sonucunda insanlarımızın refah ve mutluluğunu artırmaktır. Birleşmiş Milletler, kooperatiflerin özellikle yoksullukla mücadeledeki ve sürdürülebilir bir sosyal ve ekonomik kalkınmadaki rollerine dikkat çekmektedir. Türkiye’de daha çok konut yapımı ve tarım alanında yoğunlaşan kooperatifçilik, diğer ülkeler gibi perakende, kredi-finans, sigortacılık, enerji üretimi, eğitim, sağlık gibi sektörlerde yer almak üzere çalışmalar başlatılmıştır.
      Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Ülkemiz kooperatifçiliği için yol haritası niteliğindeki 2012-2016 yılları arasında uygulanacak “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. Tespit edilen sorunların etkin ve hızlı bir şekilde çözülmesi amacıyla çok sayıda faaliyet ve projeye yer verilmiş, kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya olan katkıları ile ülkemizdeki kooperatiflerin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Toplumsal sorumluluk, “kişiler arası güven, dayanışma ve ortak iş yapma kültürü”, sivil toplum değerleri ile hür teşebbüs yaklaşımını bünyelerinde birleştirme becerileri, kooperatifleri günümüzün ekonomik ve sosyal kalkınma modelinin önemli bir parçası haline getirmiştir.
      AB ve diğer uluslararası kuruluşların kooperatifler yolu ile kalkınma modeline duydukları ilginin artarak devam etmesi ve proje bazında kaynak sağlaması, son yıllarda uluslararası alanda birim kooperatifler arasında işbirliğinin artması, toplumun eğitim düzeyinin yükselmesinin “bilinçli ve ağırlıkla” kooperatifleşmeye kazandıracağı ivme önem arz etmektedir. Ülkemizde TÜİK verilerine göre, son yıllarda kurulan kooperatifler, tür ve sayı bakımından değerlendirildiğinde; en çok konut yapı kooperatifi, tarımsal kalkınma kooperatifi ve taşıma kooperatifleri kurulduğu anlaşılmaktadır. Kooperatiflerin ülkemizin ekonomisine daha büyük katkılar sağlayan aktörler olmalarını sağlamak amacıyla diğer ülke uygulamalarında olduğu gibi perakende, kredi-finans, sigortacılık, enerji üretimi, eğitim, sağlık gibi sektörlerde yer almalarını teşvik edecek çalışmalar sürdürülmektedir.
      Bugün 10 milyona yakın insanımızın ekonomik faaliyetlere katılmasını sağlayan kooperatifçilik sisteminin daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması,  sosyal ve ekonomik kalkınmamızı destekleyecek ve güçlendirecek aktörler haline getirilmesi dileklerimle, başta kooperatiflerimiz ve ortaklarının olmak üzere, tüm ilgili her kesimin 21 ARALIK "Dünya Kooperatifçilik Gününü" kutluyorum. İlimize, Vatanımıza ve dünya insanına ve ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum.

      21.12.2015
 Vahdettin ÖZCAN
            Vali