ÇANKIRI TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİ TÜR KOOPERATİF KURULUŞ YETKİ DEVRİ

      

         Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren çok sayıda değişik türde kooperatif bulunmaktadır. 22.10.2014 tarihli ve (Genelge No: 2014/3) sayılı genelgeyle 4 kooperatife daha anasözleşme hazırlanarak yürürlüğe girmiş olup, Hizmetlerin yerinden hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak bakımından Bakanlığımızca yürürlüğe konulmuş olan söz konusu örnek anasözleşmelerin aynen kabul edilmesi kaydıyla kuruluş izni yetki devri Valiliğimize (Ticaret İl Müdürlüğü) verilmiştir.

 
 KURULUŞ YETKİ DEVRİ YAPILAN YENİ TÜR KOOPERATİFLER;
                1-HİZMET KOOPERATİFİ;
Geçimini yalnızca fiziki emeğe dayalı olarak sağlamakta olan ve gelir düzeyi bakımından alt gruplarda yer alan vatandaşlarımızın gelirlerini maksimize etmeye yönelik girişimlerin kooperatif organizasyonu ile gerçekleştirilmesi için
                2-ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ;
Özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerine ilişkin faaliyetlerin kooperatif organizasyonu ile gerçekleştirilmesi için
                3-BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ;
 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bir kooperatif organizasyonu ile gerçekleştirilmesi için,
                 4-GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ;
Gayrimenkul edinmek, bunları işletmek ve gayrimenkule yönelik üretim yapmak gibi faaliyetlerin kooperatif organizasyonu ile gerçekleştirilmesi için
 
ÖNEMLİ NOT: TÜM KOOPERATİFLERE AİT” ÖRNEK ANASÖZLEŞMELER” BAKANLIĞIMIZ WEB SİTESİNDE VE MERSİS’TE YAYINLANMIŞTIR.
 
               Kooperatifçilik geniş anlamda ekonomik işbirliği şeklidir. Ortak amaçlara ulaşmak isteyen kişiler tarafından oluşturulan bir örgütlenme modelidir. Önümüzdeki süreçte kooperatiflerin faaliyet alanlarının gelişmesi ile birlikte farklı türlerdeki kooperatiflerinde kurulması planlanmaktadır. Ancak, 21 tür kooperatiften İlimizde faaliyet gösteren kooperatif türleri yok denecek kadar azdır.
               Bu nedenle; toplumsal ve ekonomik faktörler nedeniyle kişi, kurum ve kuruluşlarca: mal ve hizmetlerin üretiminde ve sunumunda, ortaklarının pazarlık gücünü artırmada, tasarrufların ekonomiye kazandırılmasında, sermaye birikimini sürekli kılarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmada, rekabeti korumada ve piyasaların yapısını ve işlemesini düzenlemede önemli görevleri yerine getiren kuruluşlar olarak kabul edilen kooperatiflerin ilimizde artışının sağlanması için gerekli araştırma ve inceleme yapılması gerekmektedir.
 
BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KOOPERATİFLER
1-Tarım Satış Koop. 2-Bağımsız Tarım Satış Koop. 3-Tütün Tarım Satış Koop. 4-Yaş Sebze Meyve Koop. 5-Tüketim Koop. 6-Motorlu Taşıyıcılar Koop. 7-Esnaf ve Sanat. Kef. Koop. 8-Küçük Sanat Koop. 9-Temin Tevzi Koop. 10-Turizm Geliştirme Koop. 11-Üretim Pazarlama Koop. 12-Tedarik Kefalet Koop. 13-Yayıncılık Koop. 14-Hamallar Taşı. Koop. 15-İşletme Koop. 16-Sigorta koop. 17-Yardımlaşma Koop. 18-Eğitim Koop. 19-Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi 20-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi 21-Gayrimenkul İşletme Kooperatifi 22-Eğitim Kooperatifi
 
İLİMİZ DAHİLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOOPRATİF TÜRLERİ
1-7 adet Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi
2-19 adet Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
3-1 adet Tüketim Kooperatifi (Tasfiye halinde)
4-1 adet Tiftik ve Yapağı Kooperatifi
 
DÜNYADA ve TÜRKİYEDE KOOPERATİFÇİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ:
 Demokratik bir yapılanma olan kooperatifler, müşterek ekonomik ihtiyaçların işbirliği yolu ile karşılanması amacını taşıyan sosyal kuruluşlar olarak bütün dünya genelinde kabul görmektedir. Kooperatifler, ekonominin ve toplumun değişmez unsurlarıdır. İş sahalarının oluşturulması, kaynakların, yatırımlara teşvik edilmesi ve bunlara bağlı olarak, genel anlamda ekonomi açısından sahip oldukları önem, giderek daha çok takdir edilmektedir. Kooperatifçiliğin ülkemizdeki ilk uygulamasının 1863 yılında devlet eliyle kurulan “memleket sandıkları ile (tarım kredi kooperatifçiliği benzeri bir yapı) başladığı kabul edilmektedir. Ancak, kooperatifçiliğimizde ilk esaslı gelişme Cumhuriyet dönemine rastlamaktadır. 1960 sonrasının en önemli gelişmelerinden birisi şüphesiz, kooperatifçiliğin Anayasa’da yer almasıdır. 1961 Anayasasının 51. Maddesinde “ Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirler alır.” İfadesinin yer almasıdır. O zamanki toplumsal ve ekonomik faktörler nedeniyle tarımsal alanlarda ortaya çıkan ve uzun yıllar bu alanda yoğunlaşan kooperatifçilik, ekonomik ve sosyal yapıda meydana gelen değişimler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar sebebiyle, başta konut ve işyeri inşaatı olmak üzere taşımacılık, tüketim, kredi kefalet gibi alanlara da yayılmıştır.
            1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflerin kuruluş ve işleyişleri, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Kooperatifçilikle ilgili yapılacak tüm iş ve işlemler; Bakanlığımız web sitesinde adresi ve MERSİS ‘ te yayınlanmıştır. İlimiz Ticaret İl Müdürlüğü ile ilgili yapılacak tüm iş ve işlemler ise aşağıdaki adreslerden ulaşılabilmektedir.
           Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.
Şükrü KARAASLAN
Ticaret İl Müdürü V.
 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Dumlupınar Bulvarı No: 151
Eskisehir Yolu 9. Km.06530
Çankaya / ANKARA
Tel: (312) 449 10 00 (pbx)
gtb.gov.tr | bilgi@gtb.gov.tr
Çankırı İl Ticaret Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon: (376) 212 22 50
Faks: (376) 212 23 50
E-Mail: cankiri.tim@gtb.gov.tr  
Web Site : http://cankiri.gtb.gov.tr 
Adres:  Cumhuriyet Mah. Kuyumcular Sok. Ticaret ve Sanayi İşhanı Kat:3 No:7 ÇANKIRI